Huisreglement

   1. Algemeen

   • Verplicht gebruik van handdoek in de sauna’s, op de zetels en op de stoelen, dit om hygiënische redenen.
   • Voor het in gebruik nemen van ons saunacomplex is het verplicht eerst een douche te nemen.
   • Het is verboden om eigen producten toe te voegen aan sauna, spa of zwembad.
   • Het dragen van slippers is verplicht in het saunacomplex.
   • Verboden te duiken in het zwembad.
   • Er geldt een volledig rookverbod in het saunacomplex.
   • Overvloedig gebruik van alcohol is verboden.
   • Het is verboden eigen dranken, snacks te gebruiken in het complex.
   • Consumpties en snacks worden afgerekend aan het einde van uw bezoek.
   • Geen huisdieren toegelaten.
   • Gelieve de rust van onze buren te respecteren en de stilte te bewaren in de tuin.
   • Kinderen dienen altijd onder toezicht te blijven van een volwassen persoon.
   • Gelieve op tijd ons complex te verlaten (binnen de gehuurde tijd) anders kan een supplement aangerekend worden.
   • Rennen of lopen in het complex is ten strengste verboden.
   • Wij behouden ons ten allen tijde het recht mensen te weigeren of uit het complex te ontzetten.
   • Sauna NoordZuid garandeert en respecteert voor 100% de privacy van zijn klanten. Uw gegevens worden niet vrijgegeven aan derden.
   • Sauna NoordZuid kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het saunacomplex en zal dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld. Sauna NoordZuid zal nooit verplicht zijn enige schadevergoeding te betalen.
   • Bij schade aangericht aan ons complex, kan een schadevergoeding aangerekend worden.
   • U kan uw reservatie tot 3 dagen voor de afspraak gratis annuleren. Vanaf 3 dagen voor de afspraak dient u zelf iemand te zoeken die in uw plaats kan komen, anders vervalt de volledige betaling of cadeaubon. Als u niet komt opdagen, vervalt ook de volledige betaling of cadeaubon.
   • Elk geschil tussen Sauna NoordZuid en de klant wordt beslecht volgens het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Mechelen, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

2. Reservatie

   • Reservaties worden enkel aanvaard met naam, e-mail, telefoonnummer, reservatie datum en uur en het aantal personen.
   • Gelieve uw reservatie binnen de 3 dagen te bevestigen door het gevraagde bedrag te storten. U kan deze cash komen betalen of overschrijven met vermelding van datum en uur van de reservatie en de naam die u opgaf bij uw reservatie, op het nummer

    BE87 7512 1248 3994. Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van deze waarborg. Indien wij het voorschot niet binnen de termijn van 4 dagen hebben ontvangen, zien wij ons genoodzaakt om de reservatie te schrappen en de uren opnieuw beschikbaar te stellen zonder u hiervan op de hoogte te brengen.

 

 

3. Cadeaubon

  • Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om, in plaats van te storten, het nummer van de cadeaubon door te geven. Bij het niet nakomen van de afspraak, vervalt de cadeaubon.
  • Cadeaubons blijven 1 jaar geldig.
  • Ze behouden zo lang hun waarde onder voorbehoud van prijsstijgingen, indexering of bij stopzetting van de zaak.

Contact

Ten Moortele 24 – 2811 Leest (Mechelen)

Ma/Zo 10u00 tot 23u00 (Enkel reservatie)

Opgelet!

Nieuw rekeningnummer: BE87 7512 1248 3994

Stel een vraag of bestel een cadeaubon

2023 SaunaNoordZuid BE 0802.715.085 / Privacybeleid / Huisreglement / Kindertarieven / Huur & Aankoop / by Publiplus